Jeg er netop kommet hjem fra København og retssagen i Østre Landsret. Resultatet blev at vi indtil et forlig, som i det store hele er en kapitulation fra Henrik Biering og de andre modparters side. Forliget kan opridses således:

  1. Brian (dét er mig) modtager 50.000 som betaling for overdragelse af rettigheder.
  2. Begge sider afholder egne udgifter.
  3. Udgifterne til syn- og skønsmanden deles ligeligt mellem de to sider.
  4. Sagen er slut - det vil sige at ingen fra i dag har nogle udeståender på fortidige hendelser.
Jeg ved at dette indlæg ikke dækker begivnhederne i retten (som ellers var noget af et show i sig selv), dem lover jeg kommer senere. Dette indlæg er blot en hurtig orientering af mine trofaste læsere, som jeg i dag har lært jeg har nogle stykker af ;-)