Jeg lovede, at give en orientering om hvordan vi i det tidl. Hus 38 navngav trunter for at kunne holde styr på dem. Først og fremmest, så dækker ordet ‘trunte’ over det samme som ‘hunkønsvæsen’. Trunte er defineret fordi det afhjælper problemet om hvorvidt et hunkønsvæsen benævnes pige, dame, kvinde, kælling eller noget helt femte.

§1 Trunter tildeles ved første møde et fortløbende nummer indenfor deres fornavn.

§2 Fatter et af husets beboere interesse for en trunte, tildeles denne et positivt adjektiv foran fornavnet. Det fortløbende nummer fjernes, og i daglig tale omtales trunten med sit tilhørende adjektiv og fornavn. Stk. 2. Dette positivt adjektiv skal have samme begyndelsesbogstav som truntens fornavn.

§3 For det tilfælde at et egentligt afhængighedsforhold mellem et af husets medlemmer og en trunte skulle opstå, navngives trunten med fornavn tillagt medlemmets fornavn attributivt, således at det tydeligt fremgår hvem hun tilhører.

§4 Ophæves afhængighedsforholdet som specificeret i §3 indtræder navngivningskonventionen som specificeret i §1.

Reglerne blev opringeligt lavet fordi vores hus blev overrendt af trunter ved navn af Maria, og det var umuligt at holde styr på hvem der var hvem. Et tydeligt eksempel på daglig anvendelse er “Allans Mette”, som er Allans kæreste, hun hed tidligere Mette #1.