Idag modtog jeg også et brev fra Østre Landsret. De havde modtaget min (advokatens seneste skrivelse) og min modpart har svarfrist til 3. maj med replik på det.

Utroligt så lang tid en retssag skal have - først skriver man hver sin udlægning af sagen, så svarer man at man er uenig, det gør man et par gange og så ser retten at de hellere må indkalde til et retsmøde. Og svarfristerne er altid vidde.

Men, der er vel retfærdighed for enden.