Ja, hvorfor har jeg HC? Er det Guds vilje? Simpel statistik? Jeg hælder til sidstnævnte. Tidligere har jeg brugt forklaringen om “hvis man har en million terninger…” - nu har jeg det rigtige svar: Jeg har 43 CAG-enheder.

Om CAG-enheder skriver LHC:

Hos personer, der ikke har ændringer af genet, som vil medføre HC finder man, at antallet af /CAG/ kan variere fra ca. 8 til ca. 34. Er antallet 39 eller større, vil det give anledning til HC før eller senere. Et antal mellem 34 og 39 vil som oftest ikke medføre HC, men der er set patienter med 38 /CAG/.

Ubrugeligt, ja. Det siger intet om mit konkrete tilfælde, nej. Men nu ved jeg hvorfor.