Med döden i generna - En bok om Huntingtons sjukdomFor snart 11 måneder siden blev jeg tilbudt at bidrage til en svensk bog om HC som Anneli Östman har fået tilskud fra NHR til at skrive. Det ville jeg naturligvis gerne, og resultatet forelå forholdsvis hurtigt. I den efterfølgende periode er det blevet oversat til svensk, sammensat med andre bidrag, opsat og udgivet i Sverige.

Det er underligt at sidde her med en bog hvortil man selv har bidraget, modtaget tak i forordet og med den ansvarliges håndskrift på første side… og, tænk - den har squ et rigtigt ISBN-nummer? 978-91-85455-02-7!!

Men, hvornår jeg lige får læst bogen? Hm, det kommer nok til at tage lidt tid at læse svensk…