Jeg har svoret, at det aldrig ville ske for mig. Alligevel skete det i dag, at jeg fik fælles økonomi. Årsagen er den simple at det ganske enkelt var lettest.

Med fælles økonomi menes i min verden at der ikke længere er forskel på “dine” og “mine” penge. Jeg véd godt at jeg i princippet allerede delte penge med Bettina fordi vi blev gift uden at lave særlige forholdsregler, men vi styrede alligevel tingene så det foregav at vi havde hver vores økonomi. Måden vi gjorde det på - og den udvikling der har været i det - er i virkeligheden nok ret typisk, men for at illustrere det har jeg alligevel tegnet et par tegninger. Jeg forsøger bevidst at holde tingene simple for at vise hvordan det konceptuelt fungerede - således er bl.a. lån ikke medtaget.

Single

Min økonomi var simpel som single. Jeg fik min løn ind på en konto, hvorfra mine udgifter også blev hævet. Ultimo hver måned tog jeg den resterende saldo og overførte den til opsparingskontoen. Det var naturligvis ikke hver måned det lykkedes at lave overskud, men som det måske er mange bekendt havde jeg ret lave omkostninger fordi jeg havde for vane at leve af havregryn med mælk, rosiner og sukker.

Fællesøkonomi-Single

Jeg ved af gode grunde ikke hvordan Bettinas økonomi blev styret på det tidspunkt.

Kæreste

Så fandt jeg Bettina, vi blev kærester og efter at have set hinanden an et par måneder blev vi enige om at flytte sammen. Jeg havde et par år forinden købt et rækkehus som vi sagtens begge kunne være i. Da rækkehuset jo utvivlsomt var mit var det derfor mest fair at jeg betalte det som svarede til huslejen og vi delte de variable omkostninger til mad, varme og sådan. Vi oprettede derfor en fælles konto hvortil vi begge indbetalte et bidrag. I forhold til de udgifter jeg personligt havde blev disse naturligvis mindre fordi jeg jo tidligere havde betalt varme og mad selv. (Til gengæld spiser to også mere mad end en - og jeg kan afsløre at jeg fik en lidt mere varrieret kost…)

Fællesøkonomi-Kæreste

Gift

Vi besluttede os for at gifte os, og cirka samme tidspunkt fik vi også samme bank og slog vore to opsparingskonti sammen. Da vi blev gift uden at foretage os noget med ægtepagter og sådan var alt nu i princippet fælles, hvorfor vi opgraderede den tidligere mad- og varmekonto til nu at være en rigtig budgetkonto som afholdt de fleste af vores udgifter.

Gift

Ved månedens begyndelse fik vi begge løn ind på vores konti, herfra overførtes til budgetkontoen et beløb som gjorde at der tilbage stod et fint rundt beløb i stil med 2.000 kroner. Af disse afholdt vi forskellige udgifter som eksempelvis gaver til hinanden, gadgets og så videre.

Integreret

Det seneste skridt i vores økonomi blev taget her til aften, hvor vi skiftede NemKonto således at vores løn ikke længere går til den enkeltes konto, men nu går til budgetkontoen. Herfra går der så en fast overførsel på et deligt rundt beløb i stil med 2.000 kroner ud til de personlige konti. Dette er reelt at sammenligne med lommepenge :-)

Integreret

Men hvorfor dette skift, er det ikke ligegyldigt? I princippet, jo. Men det er meget lettere at administrere. Målet for os er, at vi har et fint rundt beløb i lommepenge hver måned. Da man ikke nødvendigvis får ligemeget i løn hver måned (måske har man overtid, måske har man købt en cola) må overførslen fra den personlige konto til budget være manuel. Og det bliver man træt af i længden.


Så selv om at dette lidt sætter de personlige konti ud af spil, så har de jo været det længe. I min verden er man enten gift eller også er man ikke - man skal ikke sidde og lege bonleg et par gange om måneden.

Jeg tror ikke denne udvikling og opbygning er unik for os. Tværtimod tror jeg det er en naturlig konsekvens af at man bliver mere trygge ved hinanden, får nogle fælles forpligtelser - og drømme.

Derfor må jeg nu erkende: Jeg har fælles økonomi.

(Hvis du hellere vil se de fire figurer i én fil, så har jeg også lavet sådan en. Se de fire figurer samlet her)